Autoskola Master-Klass
Informatīvais tālrunis:
(+371) 27762627
Vietnes karte по-русски latviski
Vakances Vakances

Rekvizīti Rekvizīti

Sadarbība Sadarbība

Par mums

Jaunumi


Apmācība ar NVA kuponu

10. dec 2018
Apmācība ar NVA kuponuPiedāvājam līdz 100% atlaidi


C,CE,D kategorija

15. apr 2018
C,CE,D kategorija

Labas piedāvājums tiem,kas vēlas saņemt C,CE un D kategorijas+95.kods

Iegūstiet jaunas kategorijas,kas pavērs Jums plašākas iespējas ...Visi jaunumi

Jaunumu arhīvsAtslēgas vārdi

Autoskola, csdd tests, apmācība, автошкола, cenas, Instruktori, Kategorijas, A, B, BE, C, CE, D, DE, Periodiskā apmācība, 95 Kods, , , autoskolas, Autoskolas Rīgā, Apsardzes kursi

Teorija
11. Apstāšanās un stāvēšana

Atpakaļ Uz saturu Tālāk

128. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana atļauta ceļa labajā pusē iespējami vairāk pa labi uz nomales, bet, ja tās nav, - brauktuves malā, vietās, kur ir iespējams piebraukt, nepārkāpjot šo noteikumu prasības. Ja brauktuves malā izveidoti šim nolūkam paredzēti paplašinājumi, transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana atļauta šajos paplašinājumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75)

129. Apdzīvotās vietās atļauts apstāties un stāvēt arī ceļa kreisajā pusē iespējami vairāk pa kreisi uz nomales, bet, ja tās nav, - brauktuves malā vai tās paplašinājumos uz šādiem ceļiem:

129.1. uz ceļiem ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ja brauktuves vidū nav tramvaja sliežu ceļa klātnes;


129.2. uz vienvirziena ceļiem (kravas automobiļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t, - tikai kravas iekraušanai vai izkraušanai).

130. Transportlīdzekļus atļauts apstādināt un novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves malai. Motociklus bez blakusvāģa, mopēdus un velosipēdus atļauts novietot stāvēšanai divās rindās.

131.  Stāvvietās pie ietves vai, uzbraucot uz ietves, ja stāvvieta apzīmēta ar 532 vai 533 ceļa zīmi un 827, 828, 829, 830, 831 vai 832 papildzīmi, atļauts stāvēt motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un vieglajiem automobiļiem bez piekabēm, bet, ja stāvvieta apzīmēta ar 825 vai 826 papildzīmi, - arī vieglajiem automobiļiem ar piekabēm, kā norādīts ar attiecīgo papildzīmi un ceļa apzīmējumiem. Stāvvietās uz ietves transportlīdzekļi jānovieto vienā rindā iespējami tuvu brauktuvei.

Uz ietves atļauts stāvēt velosipēdiem, mopēdiem un motocikliem bez blakusvāģa, ja tas netraucē gājēju pārvietošanos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75)

132.  Ilgstoša stāvēšana (atpūta, nakšņošana u.tml.) ārpus apdzīvotām vietām atļauta tikai stāvlaukumos vai ārpus ceļa robežām. Ilgstoši atstāt transportlīdzekli uz ceļa ir aizliegts.

133. Transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt transportlīdzekļa vadītāja vietu tikai tad, ja ir veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, bet atstāt transportlīdzekli -, ja novērsta arī iespēja to lietot bez transportlīdzekļa vadītāja ziņas.

134. Aizliegts atvērt apturēta transportlīdzekļa durvis, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes dalībniekus.

135. Aizliegts apstāties un stāvēt:

135.1. uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai;

135.2. uz dzelzceļa pārbrauktuvēm un tuneļos;

135.3. uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem;

135.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;

135.5. uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš un tuvāk par 5 m no tām;

135.6. brauktuvju krustošanās vietā un tuvāk par 5 m no šķērsojamās vai šķērsotās brauktuves malas, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920 vai 921 ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.);

135.7. tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz 534, 535, 536 vai 538 ceļa zīmes. Atļauts apstāties, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi;

135.8. vietās, kur transportlīdzeklis citiem transportlīdzekļu vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

135.9. uz ietvēm, izņemot šo noteikumu 131.punktā minētos gadījumus;

135.10. uz ieskrējiena un bremzēšanas joslām;326

135.11. 326.ceļa zīmes darbības zonā;

135.12. vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947.ceļa apzīmējumu;

135.13. ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 m.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 05.02.2008. noteikumiem nr.75)

136. Aizliegts stāvēt:

136.1. ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 m no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās - tuvāk par 50 m no tās;

136.2. citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

136.3. 327 ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datumos – 328 vai 329 ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522 ceļa zīmi;

136.4. vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944 ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kas apzīmētas ar 945 ceļa apzīmējumu.

137.  Piespiedu apstāšanās gadījumā vietās, kur apstāšanās vai stāvēšana aizliegta, transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai atbrīvotu brauktuvi un nogādātu transportlīdzekli vietā, kur apstāšanās un stāvēšana nav aizliegta.

Atpakaļ Uz saturu Tālāk
Pieteikties autoskolā

 


Mans Master-Klass
Reģistrēties | AtgādinātAutoskola Master-Klasson

Augšup

Informatīvais tālrunis: (+371) 27762627 

2007-2019 © Autoskola Master-Klass

Mājas lapas izveide - Ozmax Development
Ieteikt: 

 Яндекс.Метрика