Autoskola Master-Klass
Informatīvais tālrunis:
(+371) 27762627
Vietnes karte по-русски latviski
Vakances Vakances

Rekvizīti Rekvizīti

Sadarbība Sadarbība

Par mums

Jaunumi


Apmācība ar NVA kuponu

10. dec 2018
Apmācība ar NVA kuponuPiedāvājam līdz 100% atlaidi


C,CE,D kategorija

15. apr 2018
C,CE,D kategorija

Labas piedāvājums tiem,kas vēlas saņemt C,CE un D kategorijas+95.kods

Iegūstiet jaunas kategorijas,kas pavērs Jums plašākas iespējas ...Visi jaunumi

Jaunumu arhīvsAtslēgas vārdi

Autoskola, csdd tests, apmācība, автошкола, cenas, Instruktori, Kategorijas, A, B, BE, C, CE, D, DE, Periodiskā apmācība, 95 Kods, , , autoskolas, Autoskolas Rīgā, Apsardzes kursi

Teorija
28. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums

Atpakaļ Uz saturu Tālāk

311.  Ceļa apzīmējumiem (6. pielikums) jāatbilst valsts standartu LVS 85 un LVS 93 prasībām.

28.1. Vertikālie apzīmējumi

312. Vertikālie apzīmējumi uz ceļa būvēm, aprīkojuma elementiem un ceļa darbu vietās norāda objekta gabarītus un kalpo arī par orientēšanās līdzekļiem. Vertikālie apzīmējumi ir šādi:

312.1. 901, 902, 903 un 904 ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas virzienu pagriezienos, kur redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml., braukšanas virzienu trīsvirzienu krustojumos un ceļa darbu vietas apbraukšanas virzienu;

312.2. 905 ceļa apzīmējums apzīmē pa labo vai pa kreiso pusi apbraucamus paaugstinājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u.tml.);

312.3. 906 un 907 ceļa apzīmējums apzīmē pa kreiso pusi (906 ceļa apzīmējums) un pa labo pusi (907 ceļa apzīmējums) apbraucamus paaugstinājumus (sadalošās joslas, drošības saliņas u.tml.), kā arī šķēršļus (barjeru un nožogojumu galus u.tml.), kas atrodas tiešā brauktuves tuvumā un var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem;

312.4. 914, 915, 910, 911, 912 un 913 ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu vietas (908 un 910 ceļa apzīmējums - pa kreiso pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 909 un 911 ceļa apzīmējums - pa labo pusi apbraucamas ceļa darbu vietas; 912 ceļa apzīmējums - tālākā braukšana aizliegta; 913 ceļa apzīmējums - īslaicīgu ceļa darbu vietas);

312.5. 914 un 915 ceļa apzīmējums apzīmē ceļa būvju elementus (tiltu, ceļa pārvadu balstus u.tml.), kas var būt bīstami braucošiem transportlīdzekļiem un kas apbraucami pa kreiso pusi ( ceļa apzīmējums) vai pa labo pusi ( ceļa apzīmējums);

312.6. ceļa apzīmējums apzīmē tuneļu, tiltu un ceļu pārvadu laiduma konstrukciju apakšējo malu;

312.7. un ceļa apzīmējums apzīmē signālstabiņus ( ceļa apzīmējums - ceļa labajā pusē; ceļa apzīmējums - ceļa kreisajā pusē);

312.8. 919 ceļa apzīmējums apzīmē ceļa darbu vietu.

313. Lai pievērstu uzmanību bīstamiem ceļu posmiem (vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas u.tml.), un ceļa apzīmējuma -signālstabiņa - apzīmējums var būt dzeltenā krāsā uz melna fona.

28.2. Horizontālie apzīmējumi

314. Horizontālie apzīmējumi (līnijas, bultas, simboli un citas norādes uz ceļa) nosaka noteiktus satiksmes režīmus un kārtību. Horizontālie apzīmējumi ir baltā krāsā, izņemot , , , , un ceļa apzīmējumu, kas ir dzeltenā krāsā. Horizontālie apzīmējumi ir šādi:

314.1. ceļa apzīmējums - nepārtraukta līnija - sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas; apzīmē braukšanas joslu robežas bīstamās vietās, brauktuves posmus, kuros aizliegts iebraukt, transportlīdzekļu stāvvietu un stāvlaukumu robežas, brauktuves malu ceļu posmos, kuros aizliegts apstāties un stāvēt, kā arī atdala joslu, kas paredzēta noteiktu transportlīdzekļu braukšanai. Plata līnija apzīmē mehānisko transportlīdzekļu brauktuves malu vietās, kur uz ceļa vienā līmenī ar tā segumu ierīkots velosipēdu ceļš;

314.2. ceļa apzīmējums - dubulta nepārtraukta līnija - sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar četrām vai vairāk braukšanas joslām;

314.3. ceļa apzīmējums - pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir trīs reizes mazāks par atstarpēm starp tām, - sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar divām vai trim braukšanas joslām; apzīmē braukšanas joslu robežas uz ceļiem ar divām vai vairāk braukšanas joslām vienā virzienā;

314.4. ceļa apzīmējums - pārtraukta līnija, kurai svītru garums trīs reizes pārsniedz atstarpes starp tām, - sadala pretējā vai tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas un brīdina par tuvošanos , vai ceļa apzīmējuma līnijai;

314.5. ceļa apzīmējums - pārtraukta līnija, kurai svītru garums divas reizes pārsniedz atstarpes starp tām, - apzīmē brauktuves malu ceļa posmos, kuros atļauts apstāties un stāvēt;

314.6. ceļa apzīmējums - pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām, - apzīmē braukšanas joslas krustojuma robežās;

314.7. ceļa apzīmējums - plata pārtraukta līnija - apzīmē robežu starp ieskrējiena joslu un pamatjoslu vai bremzēšanas joslu un pamatjoslu, vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturu un pamatjoslu;

314.8. ceļa apzīmējums - dubulta pārtraukta līnija - apzīmē robežas braukšanas joslai, kurā braukšanas virziens var mainīties uz pretējo. Iebraukt šajā joslā atļauts tikai tad, ja virs tās uzstādītajam šo noteikumu 41. punktā minētajam luksoforam iedegts signāls ar zaļu lejup vērstu bultu. Izbraukt no šīs joslas atļauts, tikai pārkārtojoties pa labi;

314.9. ceļa apzīmējums - nepārtraukta līnija kopā ar ceļa apzīmējumu - sadala pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas augšupceļos vai lejupceļos, sadala tajā pašā virzienā braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar vairākām braukšanas joslām vienā virzienā, kā arī apzīmē vietas, kas paredzētas, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, iebrauktu vai izbrauktu no stāvvietām u.tml. Šīs ceļa apzīmējuma līnijas atļauts šķērsot tikai no pārtrauktās līnijas puses;

314.10. ceļa apzīmējums - plata nepārtraukta šķērslīnija - stop-līnija - norāda vietu, pirms kuras vadītājam jāaptur transportlīdzeklis, ja uzstādīta zīme vai braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;

314.11. ceļa apzīmējums - plata pārtraukta šķērslīnija, kam svītru garums divreiz pārsniedz atstarpes starp tām, - norāda vietu, kur vadītājam, ja tas nepieciešams, jāaptur transportlīdzeklis, lai dotu ceļu transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu;

314.12. ceļa apzīmējums - vairākas viena no otras atdalītas platas paralēlas garenlīnijas - apzīmē gājēju pāreju;

314.13. ceļa apzīmējums - divas viena no otras atdalītas platas pārtrauktas šķērslīnijas - apzīmē vietu, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš;

314.14. ceļa apzīmējums - divas viena no otras atdalītas šah-veida šķērslīnijas - apzīmē robežas uz brauktuves izveidotam mākslīgam paaugstinājumam - slieksnim, kas paredzēts braukšanas ātruma samazināšanai;

314.15. , un ceļa apzīmējums apzīmē virzienu saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu un beigas. Šiem ceļa apzīmējumiem uzbraukt aizliegts;

314.16. ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar , , , , vai zīmi. Ceļa apzīmējumu ar strupceļa attēlu lieto, lai norādītu, ka krustojumam tuvākajā brauktuvē nogriezties aizliegts. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atjauj arī no kreisas malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;

314.17. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos brauktuves sašaurinājumam (vietai, kur samazinās braukšanas joslu skaits braukšanas virzienā). Var lietot patstāvīgi vai kopā ar , , , vai zīmi;

314.18. ceļa apzīmējums brīdina par tuvošanos vai ceļa apzīmējuma līnijai, kas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas;

314.19. ceļa apzīmējums apzīmē braukšanas joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un taksometriem;

314.20. ceļa apzīmējums apzīmē velosipēdu ceļu;

314.21. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kura paredzēta transportlīdzekļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi vai invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

314.22. ceļa apzīmējums - nepārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales - apzīmē ceļa posmus, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar zīmi;

314.23. ceļa apzīmējums - pārtraukta dzeltena līnija uz brauktuves malas vai apmales - apzīmē ceļa posmu, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts. Lieto patstāvīgi vai kopā ar zīmi;

314.24. ceļa apzīmējums apzīmē vietas, kur transportlīdzekļiem stāvēt aizliegts;

314.25. ceļa apzīmējums apzīmē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai taksometru stāvvietas zonu;

314.26. ceļa apzīmējums - nepārtraukta dzeltena līnija - pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u.tml. vietās. Sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas; apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas, apzīmē brauktuves posmus (piemēram, virzienu un drošības saliņas), kuros aizliegts iebraukt, kā arī apzīmē brauktuves malas, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts. Šo ceļa apzīmējuma līniju šķērsot ir aizliegts;

314.27. ceļa apzīmējums - pārtraukta dzeltena līnija - pagaidu ceļa apzīmējums ceļa darbu u.tml. vietās. Apzīmē braukšanas joslu robežas, ja vienā virzienā ir vismaz divas braukšanas joslas.

315. Transportlīdzekļa vadītājs ievēro ar vai ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības arī tad, ja minētās prasības ir pretrunā ar citu ceļu horizontālo apzīmējumu prasībām.

316. Ja, braucot pa joslu, kas apzīmēta ar ceļa apzīmējumu, vadītāja priekšā vairs nav šo noteikumu 59. punktā minētā luksofora vai tas ir izslēgts, vadītājs nekavējoties pārkārtojas pa labi.

317. un ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot ceļa apzīmējuma līniju gadījumos, kad tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē.

318. Ja pagaidu zīmēm, kas novietotas, piemēram, uz pārvietojama statīva, transportlīdzekļa, kas veic ceļa darbus, vai citā veidā, kas norāda par šo zīmju uzstādīšanas pagaidu raksturu, ir cita nozīme nekā ceļa apzīmējuma līnijām, vadītājs ievēro pagaidu zīmju prasības.

Atpakaļ Uz saturu Tālāk
Pieteikties autoskolā

 


Mans Master-Klass
Reģistrēties | AtgādinātAutoskola Master-Klasson

Augšup

Informatīvais tālrunis: (+371) 27762627 

2007-2020 © Autoskola Master-Klass

Mājas lapas izveide - Ozmax Development
Ieteikt: 

 Яндекс.Метрика